Integritetspolicy

För oss på Dexen Tire Movement AB med org.nr 559216-6374, Stålverksgatan 1B, 417 07 Göteborg (Dexen) är det viktigt att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter hanteras korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Dexen används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Dexen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integrationspolicy är generell och gäller när du väljer att registrera dina personuppgifter, kontaktar oss eller besöker våra webbplatser och sociala medier. Uppgifter som kommer samlas in är t ex namn, adress, telefonnummer, epost, kontonamn, lösenord, produkter köpta från Dexen, deltagande i aktiviteter, information om vilka produkter du är intresserad av och platsinformation. Även information, bilder eller andra filer som du väljer att skicka via epost eller genom formulär är personuppgifter.

Vidare kan Dexen komma att samla in teknisk data i form av IP-adress, enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan vi komma att ta emot information rörande din profil på den tredjepartsplattform du valt att använda, t ex Facebook eller Instagram.

Personuppgifter kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i följande syfte:

 • Fullgörande av köpeavtal.
 • Kommunicera med dig och informera dig om Dexens produkter eller tjänster.
 • Tillhandahålla kundservice relaterad till köp av tjänster och produkter.
 • Tillhandahålla produkter och tjänster på internet.
 • Administrera och slutföra dina köp av Dexens produkter, däribland den finansiella och logistiska hanteringen.
 • Hantera eventuella reklamations- och garantiåtaganden.
 • Administrera ditt konto.
 • Administrera ditt deltagande i eventuella tävlingar, kampanjer och undersökningar.
 • Utföra marknadsundersökningar och förbättra vår verksamhet, tjänster och produkter.
 • Utföra statistisk analys och rapportering.
 • Kommunicera marknadsföringsinformation, bland annat i direkt marknadsföringssyfte och omdirigering.
 • Efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal.
 • På annat sätt som anges vid eller runt det tillfälle då information samlas in.

Cookies

Dexen använder cookies för att ge en användarvänlig och snabb webbplats. Cookies från tredje part kan komma att användas (t ex Google Analytics) för analys. Om du inte vill acceptera att vi sparar/använder cookies, kan du gå in och avaktivera ditt samtycke genom att ändra inställningarna i din webbläsare

Begränsning i utlämnande av personuppgifter

Dexen kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för bolagets räkning t ex för att tillhandahålla IT-tjänster, transporttjänster, marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Dexens samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till vissa personuppgifter. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till annan mottagare t ex myndighet om det krävs av oss enligt krav.

Tidsperiod för behandling och lagring

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamålen som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring och nyhetsbrev från Dexen kommer vi att bevara dina uppgifter till dess att du avregistrerar dig, återkallar ditt lämnade samtycke, eller annars ber oss sluta kontakta dig.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig, deras ursprung, mottagare eller mottagartypen till vilka uppgifterna har tillhandahållits, såväl som syftet med lagringen. Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fallen endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas

Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.

Policyförändring

Dexen förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov. En sådan förändring kommer att publiceras på Dexens hemsida. Denna policy ändrades senast 1 januari 2020.